TJÄNSTER

Vad gör vi?

Vi hjälper stora enterprenad- och byggföretag med dumpertransporter, mark och anläggning, grävning och försäljning av entreprenadmaskiner

VÅRA TJÄNSTER

Dumpertransporter

Erviks Maskin utför schakt och transport arbeten åt företag.

 

Järnväg, vägbyggnation, vägunderhåll, skogsvägar, industriplaner, dammar, husgrunder, fotbollsplaner och paddockar.

Grävning

 

– Schaktning för t.ex. rör och kabel
– Grävning vid diverse anläggningsarbeten
– Planering för att jämna ut och slänta.

Mark och Anläggning

 

– Industri tomter
– Vägbyggnationer
– Järnväg
– Dikning

Försäljning av entreprenadmaskiner

 

VI erbjuder förmedling och
försäljning av entreprenadmaskiner

Kontakat oss

Skicka förfrågan